Новини з МОЗ.

Модераторы: ivan_2775, natka

Аватара пользователя
ivan_2775
Сообщения: 498
Зарегистрирован: Ср 23 июн 2010 14:02
Откуда: Днепропетровск

Новини з МОЗ.

Сообщение ivan_2775 » Чт 05 янв 2012 14:23

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
охорони здоров’я України
від 30.07.2010 р. № 647

КЛІНІЧНИЙ ПРОТОКОЛ
НАДАННЯ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ
ХВОРИМ НА ХРОНІЧНУ МІЄЛОЇДНУ ЛЕЙКЕМІЮ

МКХ-10: С 92.1

Визначення захворювання
Хронічна мієлоїдна лейкемія (ХМЛ; chronic myeloid leukemia) – клональне захворювання з характерною проліферацією гранулоцитарного паростка кровотворної системи, яке в 95 % випадків характеризується наявністю специфічного цитогенетичного маркера - Філадельфійської хромосоми (Ph+). Така аномалія формується в результаті реципрокної транслокації між 9 та 22 хромосомами в одній з ділянок гену bcr-abl. Перебіг ХМЛ – трифазний. Найбільш довготривала і доброякісна при адекватному лікуванні хронічна фаза. З часом захворювання переходить в фазу акселерації, котра може трансформуватися в фазу бластної кризи або повертатися у хронічну, так звану вторинну хронічну фазу. Вихід з хронічної фази ХМЛ свідчить про якісно новий етап в захворюванні, який важко контролюється сучасними підходами до терапії. Майже 50 % випадків переходять безпосередньо з хронічної фази до бластної кризи.

Клініка
У 30% пацієнтів скарги цілком відсутні, інші скаржаться на загальну кволість, підвищену втомлюваність, сонливість, втрату ваги тіла, відчуття наповнення живота. При огляді у більшості хворих відзначається блідість шкіри та слизових, збільшення розмірів печінки, у 75 % випадків –спленомегалія. Можливий розвиток кровоточивості, інфаркту селезінки, пріапізму. Незначне збільшення лімфатичних вузлів виявляється вкрай рідко.

Організація надання медичної допомоги
Лікування хворих повинно проводитись у спеціалізованих гематологічних закладах – обласний (міський) гематологічний кабінет, обласне (міське) гематологічне відділення (денний стаціонар), а також у гематологічних відділеннях та поліклініках науково-дослідних установ.

Діагностична програма
• Аналіз крові: виявляється значний лейкоцитоз (> 25 Г/л, часто 100-300 Г/л і більше), кількість тромбоцитів в нормі або підвищена. На пізніх стадіях спостерігається різного ступеня анемія. У гемограмі переважають незрілі гранулоцити (промієлоцити, мієлоцити), базофіли, еозинофіли, інколи бластні клітини.
• Стернальний пунктат: гіперклітинний за рахунок гіперплазії мієлоїдного паростка (при хронічній фазі бластів <10> 10 %, при бластній кризі > 20 %).
• Цитохімічне дослідження: необхідне для проведення диференціальної діагностики бластних клітин на етапі бластної кризи, яка в 75% є мієлоїдного типу і в 25% - лімфоїдного, а також для визначення показника активності лужної фосфатази нейтрофілів (різко знижений).
• Трепанобіопсія кісткового мозку: проведення цього дослідження є необхідним для визначення наявності фіброзу кісткового мозку.
• Цитогенетичне дослідження крові та кісткового мозку: здійснюється для виявлення транслокації t(9;22) або додаткових порушень в каріотипі (10 %). У > 80 % пацієнтів наявна Ph-позитивна хромосома. Біля 8 % пацієнтів з типовими клінічними ознаками не мають Філадельфійської хромосоми, тобто вони є Ph-негативними, половина з яких мають гібридний BCR-ABL ген. У фазі акселерації, як правило в 50-80 % випадків, з’являються нові цитогенетичні аномалії. Мієлоїдна бластна криза асоціюється з додатковою копією Філадельфійської хромосоми +8 та і(17q), а лімфоїдна бластна криза - з аномалією хромосоми 7.
• FISH-аналіз проводиться у випадку неможливості виконання рутинної цитогенетики та виявлення інших порушень в каріотипі.
• Молекулярно-генетичне дослідження здійснюється методом якісної (Q-РCR) та кількісної полімеразної ланцюгової реакції (RQ-РCR) для визначення наявності транскриптів bcr-abl та їх рівня.
• Мутаційний аналіз: здійснюється при відсутності відповіді на лікування.

Критерії результату діагностики:
- Тривалість діагностики – до 7-10 днів;
- повнота виконаних діагностичних процедур;
- можливість проведення, окрім морфологічної та цитохімічної діагностики, цитогенетичну та молекулярно-генетичну - для остаточної верифікації діагнозу;
- можливість здійснення мутаційного аналізу.

Лікувальна програма
На перших етапах захворювання ХМЛ часто протікає безсимптомно і ознаки хвороби виявляються при випадковому обстеженні з інших причин. У більшої частини пацієнтів, захворювання виявляється на пізніх етапах розвитку, коли збільшуються розміри селезінки, печінки, різко підвищується кількість лейкоцитів та тромбоцитів. Показами для призначення лікування є виявлення хвороби на будь-якому етапі.

Показання до стаціонарного лікування:
• тяжкий загальний стан хворого, що вимагає проведення курсу лікування;
• проведення трансфузій одногрупного, однорезусного концентрату еритроцитів при анемії, тромбоконцентрату при тромбоцитопенії;
• перші дні лікування препаратами інтерферону α (подальше лікування здійснюється амбулаторно під контролем гематолога);
• розвиток гематологічних та негематологічних ускладнень при лікуванні інгібіторами тирозинкінази.

Лікування хронічної фази ХМЛ
Препаратами першої лінії у лікуванні вперше діагностованої ХМЛ є іматиніб у дозі 400 мг на добу per os. Іматиніб призначається постійно до того часу, поки хворий є чутливим до препарату (розвиток рефрактерності, субоптимальна відповідь). Іматиніб є представником препаратів таргетної терапії і у випадку призначення в першій лінії терапії 96% хворих на ХМЛ отримують повну гематологічну відповідь (ПГВ), 87 % - велику цитогенетичну відповідь (ВЦВ), 76 % - повну цитогенетичну відповідь (ПЦВ), 50 % - велику молекулярну відповідь (ВМВ).
Більшість пацієнтів отримують ВЦВ в перші 6 місяців лікування і у них низький ступінь ризику розвитку прогресії захворювання.
При лікуванні іматинібом можуть розвинутися мієлосупресія, набряки, висипка на шкірі, нудота, слабість, болі в м’язах, діарея, болі голови, болі в суглобах. При мієлосупресії можливе використання колонієстимулюючого гранулоцитарного фактору (G-CSF) для підтримки рівня нейтрофілів > 1,0 Г/л або припинення терапії до відновлення показників, або зниження дози до 300 мг на добу (не менше !). При розвитку анемії III-IV ступеню можливе застосування еритропоетину або припинення терапії до відновлення показників. Подібна тактика проводиться при рівні тромбоцитів < 50,0 Г/л. Редукція дози або припинення терапії при розвитку ІІ ступеню гепатотоксичності, використання кортикостероїдів. Зниження дози до 300 мг на добу можливе при розвитку інших видів токсичності.
При розвитку нечутливості до іматинібу в дозі 400 мг на добу необхідно підвищити дозу до 600 або 800 мг на добу. При відсутності ефекту може розглядатися питання про призначення нілотинібу або інших препаратів.
Призначення гідроксикарбаміду, анагреліду або проведення аферезної терапії як лікування першої лінії слід застосовувати хворим старшого віку та хворим, які мають протипоказання до проведення терапії іматинібом.
Для хворих на ХМЛ молодших 50 років розглядається питання трансплантації стовбурових гемопоетичних клітин (авто- або ало-).
• Нечутливість: трансплантація стовбурових гемопоетичних клітин (ТСГК) або призначення інтерферону-α з/без цитарабіном або новими препаратами (іматиніб, нілотиніб).
• Втрата відповіді: підвищення дози іматинібу або його відміна та проведення трансплантації, або призначення препаратів з групи інгібіторів тирозинкінази 2-го покоління (нілотиніб).
• Субоптимальна відповідь: підвищення дози іматинібу або призначення препаратів з групи інгібіторів тирозинкінази 2-го покоління (нілотиніб); проведення ТСГК у хворих на ХМЛ з високим ступенем ризику.
• Перестороги: визначається можлива резистентність до лікування іматинібом і/або прогресія у фазу акселерації (фазу бластної кризи), що потребує більш ретельного моніторингу та вибору тактики лікування.
• Нілотиніб: інгібітор тирозинкінази 2-го покоління, який в 20-50 разів активніший за іматиніб при резистентних до іматинібу випадках ХМЛ. При застосуванні цього препарату в 74 % випадків отримана ПГВ, в 40 % ПЦВ. Препарат малотоксичний.
• Гідроксикарбамід: використовується для контролю кількості лейкоцитів та тромбоцитів та зменшення розмірів селезінки при дозах від 1 до 5 г на день. Не впливає на рівень цитогенетичної відповіді. З ускладнень найчастіше відмічається висипання, стоматит та діарея.
• Інтерферон-α: у дозі 3 млн ОД тричі на тиждень дозволяє контролювати гематологічні параметри у 75 % пацієнтів і викликає у 10-15 % - ПЦВ, у 15-30 % - ВЦВ. Як правило лікування інтерферонами асоціюється з довшим часом до розвитку прогресії та більшим виживанням. Комбінація з цитарабіном приводить до збільшення ПЦВ у 25-35 %, але не подовжує виживання хворих. Ускладнення при застосуванні інтерферонів – нездужання, фебрильні реакції, анорексія, втрата ваги тіла, депресія - призводять до погіршення загального стану та якості життя у більшості пацієнтів. Можливе використання у ІІ-ІІІ триместрах вагітності.
• Алогенна трансплантація стовбурових гемопоетичних клітин (АТСГК): здійснення трансплантації від сиблінга є перевагою для пацієнтів молодших 50 років, які втратили ВЦВ. Смертність у 20 % пацієнтів. Найкращі результати у хворих молодших 30 років, яким проводилася трансплантація в хронічній фазі впродовж першого року захворювання. Після трансплантації моніторинг периферичної крові здійснюється за допомогою RQ-РCR кожні 3 місяці впродовж 2 років, потім через 6 місяців впродовж 3 років. При можливості проводиться аллогенна трансплантація для осіб віком від 25 до 40 років, однак смертність при цьому зростає до 40 %.

Лікування фази акселерації та фази бластної кризи
• Пацієнтам з прогресією захворювання на іматинібі підвищують дозу до 600-800 мг на добу і 37 % досягають ПГВ і 19 % ПЦВ. Пацієнтів, які мають донора, направляють на алотрансплантацію. У пацієнтів у фазі бластної кризи на іматинібі вихід в ПГВ становить 25 %, але з коротким періодом виживання. При необхідності призначається поліхіміотерапія залежно від типу бластної кризи (мієлоїдна або лімфоїдна).
• Пацієнтам за можливістю призначають препарати 2-го покоління інгібіторів тирозинкіназ або направляють на трансплантацію.
• Рецидив після трансплантації може бути успішно лікованим іматинібом, нілотинібом.

Критерії ремісії
1. Гематологічна відповідь на лікування (іматиніб)
Повна (ПГВ):
• тромбоцити < 450 Г/л;
• лейкоцити <10 Г/л;
• формула крові без незрілих гранулоцитів і кількість базофілів <5 %;
• селезінка не пальпується.

Моніторинг здійснюється двічі на тиждень до отримання ПГВ, а пізніше - кожні 3 місяці.

2. Цитогенетична відповідь (оцінка 20 метафаз)
Повна (ПЦВ) Ph+ метафаз 0 %,
Часткова (ЧЦВ) Ph+ 1-35 %,
Велика (ВЦВ) ПЦВ+ЧЦВ,
Мала Ph+ 36-65 %,
Мінімальна Ph+ 66-95 %.

Моніторинг здійснюється щонайменше кожні 6 місяців до отримання ПЦВ, а пізніше - кожні 12 місяців.

3. Молекулярна відповідь (проводиться у периферичній крові)
Повна транскрипти не виявляються,
Велика (ВМВ) < 0,1 % (=3 лог).

Моніторинг здійснюється кожні 3 місяці, мутаційний аналіз – у випадку втрати відповіді, субоптимальної відповіді або зростання рівня транскриптів bcr-abl.


Критерії результату лікування:
- повнота виконаних лікувальних заходів;
- регресія захворювання за міжнародними критеріями;
- наявність ускладнень;
- ступінь нормалізації лабораторних показників;
- оцінка пацієнтом якості життя;
- тривалість періоду непрацездатності;
- група інвалідності;
- тривалість безрецидивного періоду захворювання;
- загальна тривалість життя.

Контроль стану хворого
Хворий на ХМЛ повинен перебувати під диспансерним наглядом гематолога упродовж всього життя. Моніторинг гематологічної, цитогенетичної та молекулярної відповіді на лікування інгібіторами тирозин-кінази впливає на тривалість та глибину ремісії, виживання та якість життя пацієнта, а також дозволяє своєчасно визначити необхідність зміни в лікувальній тактиці та запобігти розвитку прогресії захворювання.

Аватара пользователя
ivan_2775
Сообщения: 498
Зарегистрирован: Ср 23 июн 2010 14:02
Откуда: Днепропетровск

Сообщение ivan_2775 » Чт 05 янв 2012 14:42

Відповідно до даних статистики в Україні зареєстровано 35 тисяч хворих з онкогемаологічною патологією, з них - 2 380 хворих з хронічною мієлоїдною лейкемією. У 2010 році на лікування онкогематологічних хворих з державного бюджету було виділено 58 млн грн., з них на закупівлю препаратів для лікування хворих хронічною мієлоїдною лейкемією - 30 млн грн. У 2011 році сума на лікування онкогематологічних хворих була збільшена до 69 млн грн., на хронічну мієлоїдну лейкемію виділено 30 млн грн.

Для вирішення проблеми забезпечення хворих хронічною мієлоїдною лейкемією Міністерство охорони здоров'я України підписало Меморандум з компанією "Новонордікс", відповідно до якого 70% забезпечення ліками хворих на хронічну мієлоїдну лейкемію бере на себе кампанія, а 30% - забезпечується за рахунок державних коштів.

"У нас ведеться електронний реєстр хворих гематологічного профілю в тому числі, на хронічну мієлоїдну лейкемію. Згідно з його даними на сьогодні в Україні зареєстровано 2 тисячі 380 таких хворих, за Меморандумом на лікуванні з них знаходяться 560 осіб. І цей список потребує розширення, - зазначив головний гематолог Міністерства охорони здоров'я України Василь Новак. - Ми знаємо цю проблему і працюємо над її вирішенням. На минулому тижні проходила зустріч наших партнерів з Першим заступником міністра, де обговорювалось дане питання. Вже на наступному тижні планується провести нараду онкологічної служби, на якій розглядатиметься питання про переведення частини хворих, які лікують за програмою по хронічній мієлоїдній лейкемії, на програму з онкології. Це дасть можливість вивільнити частину коштів і збільшити забезпеченість хворих на хронічну мієлоїдну лейкемію, що отримують лікування за цією програмою".

Окрім того, вирішення даної проблеми можливо також за рахунок місцевих бюджетів. Так, наприклад, Іванно-Франківська область з місцевого бюджету виділила в цьому році 8 млн грн. на закупівлю препаратів для хворих на хронічну мієлоїдну лейкемію.

На наступний рік МОЗ подало заявку на фінансування для забезпечення ліками хворих на хронічну мієлоїдну лейкемію на рівні минулого року. "Після прийняття бюджету на 2012 рік, коли ми будемо точно знати суму, яка виділяється на дану статтю, при необхідності МОЗ буде шукати шляхи збільшення фінансування для забезпечення хворих необхідними ліками", - зазначив головний гематолог МОЗ України.

Прес-служба МОЗ України
http://www.moz.gov.ua/ua/portal/pre_20111128_3.html

Аватара пользователя
ivan_2775
Сообщения: 498
Зарегистрирован: Ср 23 июн 2010 14:02
Откуда: Днепропетровск

Сообщение ivan_2775 » Чт 05 янв 2012 14:53

Добра новина! З початку 2012 року міністр МОЗ Олександр Аніщенко відкрив свій блог,там є можливість коментувати його висловлювання.
http://blogs.moz.gov.ua/

Аватара пользователя
ivan_2775
Сообщения: 498
Зарегистрирован: Ср 23 июн 2010 14:02
Откуда: Днепропетровск

Сообщение ivan_2775 » Сб 21 янв 2012 10:30

http://www.moz.gov.ua/ua/portal/pre_20120118_3.html
У порівнянні з 2010 роком МОЗ України помітно підвищило ефективність державних закупівель.
Сміх та й годі! Виходить ми в 2011 році намагалися вижити,змушені були купувати ліки за свої кошти,а МОЗ при цьому ЕКОНОМИВ!?
А цей приклад і зовсім безглуздий:
Приклад: до недавнього часу держава могла забезпечити лікуванням лише 10-15% онкохворих. Це пов'язано з тим, що в МОЗ не існувало впорядкованої і ефективної системи державної закупівлі онкопрепаратів. Цьогоріч було поставлено і досягнуто завдання забезпечити лікуванням за рахунок держави принаймні 35-40% хворих. Для цього в корені переглядаються принципи забезпечення онкохворих ліками (відмова від закупівлі дороговартісних препаратів таржетної, цільової дії, вартість яких досягала 13 тис. грн. ) на противагу закупівлі більш універсальних у лікувальній терапії препаратів (у ціновому проміжку від 16 грн. до 5 тис. грн. за од.).

Прес-служба МОЗ України
Тобто,весь прогресивний світ визнає що таргетна терапія це саме передове лікування онкології, яке пригнічує не весь організм (як хіміотерапія),а діє виключно на онкоклітини,а наш МОЗ намагається нас переконати що чим швидше ми підемо з цього світу тим більша економія для держави!?
І що це за препарат за 16 грн.-мабуть евтаназія?
Последний раз редактировалось ivan_2775 Вс 22 янв 2012 22:00, всего редактировалось 2 раза.

Аватара пользователя
Еленка
Сообщения: 87
Зарегистрирован: Вт 27 дек 2011 21:59
Откуда: Днепропетровск
Контактная информация:

Сообщение Еленка » Сб 21 янв 2012 18:53

Иван, это просто жесть, я сама в шоке, особенно после просмотра репортажа на 1+1, уверенности нет, они будут пересматривать бюджет во 2-ом квартале и нет гарантии, что на нас выделят деньги, нам нужно объединяться, идти штурмовать Кабмин, в конце концов: не они нам дали жизнь и не им забирать ее, мы должны отстаивать свои права и бороться за жизнь!!! пусть немного уменьшат расходы на содержание депутатского корпуса, в т.ч. и содержание больницы Феофания, что это за беспредел? за что они так поступают с людьми? это же настоящий ГЕНОЦИД!

Аватара пользователя
ivan_2775
Сообщения: 498
Зарегистрирован: Ср 23 июн 2010 14:02
Откуда: Днепропетровск

Сообщение ivan_2775 » Вс 11 мар 2012 11:38

Номенклатура закупівель за Загальнодержавною програмою боротьби з онкологічними захворюваннями на період до 2016 року на 2012 рік
http://www.moz.gov.ua/ua/portal/pro_derzak_6.html

Аватара пользователя
GoodHope
Site Admin
Сообщения: 89
Зарегистрирован: Пн 09 ноя 2009 05:14
Откуда: Киев

Сообщение GoodHope » Пн 12 мар 2012 14:21

ivan_2775 писал(а):Номенклатура закупівель....
Номер 19 в списке "Іматиніб мезилат, табл., капс., драже, 400 мг". Однако же непонятно какое количество...

Аватара пользователя
ivan_2775
Сообщения: 498
Зарегистрирован: Ср 23 июн 2010 14:02
Откуда: Днепропетровск

Сообщение ivan_2775 » Пн 12 мар 2012 15:31

И номер 28 Нілотиніб (Тасигна)- это просто номенклатурный лист закупок, то есть это то что МОЗ собирается закупать в 2012 году, а в каком количестве и когда история,пока,умалчивает...

Аватара пользователя
Еленка
Сообщения: 87
Зарегистрирован: Вт 27 дек 2011 21:59
Откуда: Днепропетровск
Контактная информация:

Сообщение Еленка » Пн 12 мар 2012 20:10

..... как всегда...
Бог дает человеку не то, что он хочет, а то, что ему надо. Поэтому не спрашивайте: «за что?» , а подумайте: «для чего?»

Виталий
Сообщения: 6
Зарегистрирован: Сб 11 фев 2012 22:59
Откуда: Винница

Сообщение Виталий » Пн 12 мар 2012 21:00

остаётся надеяться , и нерасслабляться.

Юлия
Сообщения: 6
Зарегистрирован: Вт 20 мар 2012 19:08

Сообщение Юлия » Вт 20 мар 2012 19:35

Здравствуйте.
Насколько я понимаю, шансов, что МОЗ всё таки начнет шевелиться - нет? Есть ли возможность купить тасигну так, за приличную цену (хотя б за те 30%, что наше любимое государство выделяет)? ХМЛ лет 10 уж, якобы на программе (смешно и грусно - уж какой раз и без лекарств на неопределенный срок). Если что, мой тел 067 507 58 66 , Юлия.
П.С. Если что - и поучаствую активно. Устала..

Аватара пользователя
ivan_2775
Сообщения: 498
Зарегистрирован: Ср 23 июн 2010 14:02
Откуда: Днепропетровск

Сообщение ivan_2775 » Чт 19 апр 2012 11:15

Лот №7 это наш Гливек.
http://www.moz.gov.ua/ua/portal/tend_20120412_05.html

Аватара пользователя
ivan_2775
Сообщения: 498
Зарегистрирован: Ср 23 июн 2010 14:02
Откуда: Днепропетровск

Сообщение ivan_2775 » Вт 15 май 2012 21:43

Есть хорошие новости! Скоро в области будет доставлена гуманитарная помощь от Новартис!!! Жаль,Тасигны в этой гуманитарке мало. :(

Наказ Міністерства
охорони здоров’я України
07.05.2012 № 342
Розподіл
лікарських засобів «Глівек» і «Тасигна», що надійшли по лінії гуманітарної допомоги
№ п/п Адміністративно-територіальні одиниці Глівек (іматиніб), упаковки (капсули по
100 мг, по 120 капсул в упаковці) Тасигна (нілотиніб), упаковки (капсули по 200 мг, по 14 капсул у блістері; по 2 блістери в упаковці)
1 АР Крим 200 10
2 Вінницька 60 0
3 Волинська 80 0
4 Дніпропетровська 200 0
5 Донецька 100 0
6 Житомирська 60 0
7 Закарпатська 60 0
8 Запорізька 60 0
9 Івано - Франківська 100 0
10 Київська 90 8
11 Кіровоградська 80 0
12 Луганська 80 0
13 Львівська 220 0
14 Миколаївська 50 0
15 Одеська 140 0
16 Полтавська 90 0
17 Рівненська 70 0
18 Сумська 30 0
19 Тернопільська 120 0
20 Харківська 90 0
21 Херсонська 40 0
22 Хмельницька 70 0
23 Черкаська 80 0
24 Чернівецька 80 0
25 Чернігівська 80 0
26 м. Київ 150 8
27 м. Севастополь 20 0
Разом 2500
26


Директор Департаменту
лікувально-профілактичної допомоги М. Хобзей
Приказ здесь- http://www.moz.gov.ua/ua/portal/dn_20120507_342.html

Аватара пользователя
ivan_2775
Сообщения: 498
Зарегистрирован: Ср 23 июн 2010 14:02
Откуда: Днепропетровск

Сообщение ivan_2775 » Сб 08 дек 2012 00:54

http://www.moz.gov.ua/ua/portal/pre_20121203_1.html
Как у нас всё хорошо... :)

Аватара пользователя
ivan_2775
Сообщения: 498
Зарегистрирован: Ср 23 июн 2010 14:02
Откуда: Днепропетровск

Сообщение ivan_2775 » Сб 08 дек 2012 01:20

Наказ на розподіл гуманітарки:
http://www.moz.gov.ua/ua/portal/dn_20120702_470.html
Наказ Міністерства
охорони здоров’я України
02.07.2012 № 470
Розподіл
лікарського засобу «Глівек», що надійшов по лінії гуманітарної
допомоги

п/п
Адміністративно-територіальні
одиниці
Глівек (іматиніб), упаковки
(капсули по 100 мг, по 60 капсул в
упаковці)
1 АР Крим 185
2 Вінницька 60
3 Волинська 75
4 Дніпропетровська 185
5 Донецька 90
6 Житомирська 55
7 Закарпатська 55
8 Запорізька 55
9 Івано - Франківська 90
10 Київська 90
11 Кіровоградська 70
12 Луганська 70
13 Львівська 187
14 Миколаївська 50
15 Одеська 120
16 Полтавська 80
17 Рівненська 70
18 Сумська 30
19 Тернопільська 110
20 Харківська 90
21 Херсонська 40
22 Хмельницька 70
23 Черкаська 80
24 Чернівецька 80
25 Чернігівська 80
26 м. Київ 140
27 м. Севастополь 20
28 НДСЛ «ОХМАТДИТ» 330
Разом 2657


meble do salonu i jadalni meble do salonu klasyczne ceny meble do salonu klasyczne stylowe meble do salonu i jadalni eleganckie meble do jadalni eleganckie meble do salonu

Вернуться в «Загальний розділ»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 4 гостя