Про Благодійний фонд пацієнтів «КРАПЛЯ КРОВІ»

БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД ПАЦІЄНТІВ «КРАПЛЯ КРОВІ» створений у відповідності до Конституції України, Закону України «Про благодійну діяльність та благодійні організації», інших нормативно-правових актів, що регулюють благодійництво та благодійну діяльність.

Для здійснення статутної мети Фонд у встановленому законом порядку виконує наступні завдання:

 • сприяння доступу кожної людини, хворої на рак, до найбільш прогресивних можливостей лікування та реабілітації;
 • сприяння захисту прав людей, хворих на онкологічні захворювання, та їх сімей;
 • сприяння психологічній підтримці людей, хворих на онкологічні захворювання, та їх сімей;
 • сприяння підвищенню якості діагностики та лікування людей з онкологічними захворюваннями;
 • залучення до співпраці з Фондом фізичних і юридичних осіб, у тому числі іноземних, міжнародних громадських і благодійних організацій;
 • привернення уваги державних органів влади й органів місцевого самоврядування , а також громадськості до проблем онкології в Україні;
 • сприяння реалізації програм і заходів, направлених на залучення людей до здорового способу життя, і профілактики онкологічних захворювань;
 • розвиток культури благодійності в суспільстві.

Для досягнення своїх статутних цілей Фонд, відповідно до чинного законодавства України, здійснює наступні види діяльності:

 • сприяє правовому і соціальному захисту громадян і організацій, що підтримують цілі діяльності Фонду;
 • надає допомогу в консолідації суспільства, формуванні взаємних інтересів, сприяє досягненню цивільного світу і згоди;
 • сприяє організації робочих місць в створюваних Фондом господарських організаціях;
 • сприяння в організації та проведенні благодійних акцій;
 • залучає спонсорські засоби зацікавлених фізичних і юридичних осіб для фінансування своєї діяльності, пов'язаної з реалізацією цілей, визначених даним Статутом;
 • сприяє здійсненню зв'язків з іншими організаціями, у тому числі міжнародних зв'язків, для досягнення статутних цілей Фонду;
 • організовує і проводить культурно-масові, спортивні заходи, направлені на залучення людей до здорового способу життя і профілактики онкологічних захворювань;
 • здійснює підприємницьку і зовнішньоекономічну діяльність лише постільки, оскільки це служить досягненню статутних цілей, ради яких створений Фонд, і відповідну цим цілям;
 • створює господарські товариства, суспільства і інші господарські організації, а також набуває майно, призначене для ведення підприємницької діяльності;
 • здійснює видавничу діяльність і в її рамках видання і поширення інформаційних, методичних матеріалів, а також буклетів, брошур з тематики Фонду;
 • створює відділення в Україні, відкриває філії і представництва на території України;
 • здійснює добродійну діяльність;
 • отримує та надає гуманітарну допомогу.

 

Детальніше в цій категорії: Фінансовий звіт за 2016 рік. »
Top